Jūs galite paremti Viešąją įstaigą „Eterna vita“, skirdami šiai organizacijai iki 2% Jūsų mokamo fizinių asmenų pajamų mokesčio.

Pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą bei Gyventojų pajamų įstatymą kiekvienas Lietuvos pilietis 2% valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gali paskirstyti savo nuožiūra. Mielai kviečiame savo 2% skirti VšĮ Eterna Vita veiklai. Jei pageidaujate galite skirti 1% mums, likusią dalį kitai organizacijai.

Kiekvienais metais, nuo sausio mėnesio iki gegužės 1 dienos deklaruojant pajamas už praėjusius metus, Mokesčių inspekcijai galima nurodyti, kokiai nepelno organizacijai (pavyzdžiui, Eterna Vita) skiriama parama. Tai galima padaryti ir tuo atveju, jei pajamų deklaruoti nereikia. Tereikia užpildyti Mokesčių inspekcijos patvirtintą prašymo formą, kurią tinkamai užpildžius vieną kartą, ji galios iki 2015 metų.

Norėdami mums skirti 2% savo GPM reikia užpildyti prašymą ir pristatyti jį Valstybinę Mokesčių Inspekciją. Tai galima padaryti keliais būdais –  asmeniškai arba elektroniniu būdu. Visais atvejais yra pildoma prašymo forma – FR0512.

Atsispausdinę formos lapą ir užpildžius reikia pristatyti į Mokesčių inspekciją. Šią formą galima gauti ir atvykus į bendruomenę.

Taip pat formą galima užpildyti prisijungus prie Mokesčių inspekcijos Eleketroninės deklaravimo sistemos arba prie savo naudojamos elektronines bankininkystės sistemos, tuomet forma bus perduota elektroniniu būdu.

FORMOS PILDYMO INSTRUKCIJA

Forma pildoma didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis:

1 laukelyje – Jūsų asmens kodas;
2 – turi būti įrašomas Jūsų telefono (laidinio ar mobiliojo telefono) kodas ir numeris;
3V – Jūsų vardas, jei turite kelis vardus rašomas pirmasis;
3P – Jūsų pavardė, jei turite kelias pavardes rašoma pirmoji;
4 – rašomas Jūsų adresas, jei nesate Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemos vartotojas;
5 – ataskaitinis mokestinis laikotarpis, t.y. 2011;
6S – pažymima  „X“ ženklu;
Toliau pirmoje eilutėje
E1 stulpelyje įrašoma „2“;
E2 – 302303369;
E3 – „VEIKLAI“ arba galima palikti tuščią;
E4 – „2,00“ arba „1,00“;
E5 – 2015 jei paramą mums skirsite iki 2015 metų;
Kitose eilutėse nieko nerašoma jei visus 2 procentus skirsite mums.
Belieka tik pasirašyti.

Dėkojame už Jūsų paramą.