Darbo rinka – kaip į ją atverti duris

Įgyvendinant 2016 m. Šiaulių miesto savivaldybės Nusikaltimų prevencijos programos priemonę – ,,Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų viešosios tvarkos pažeidimų prevencija”, Šiaulių miesto savivaldybės administracija Viešajai įstaigai „ETERNA VITA“ skyrė 1100 eurų projekto „ Darbo rinka – kaip į ją atverti duris“ įgyvendinimui.

Patirtis rodo, kad priklausomų asmenų situacija darbo rinkoje yra gana sudėtinga – negatyvi visuomenės nuostata, prarasti socialiniai ryšiai, fizinės ir psichologinės galimybės neatitinka rinkos poreikių. Reabilitacinės bendruomenės „ETERNA VITA“ darbuotojai, spręsdami priklausomybės ligomis sergančių asmenų integracijos į darbo rinką uždavinius, didelį dėmesį skiria ne tik darbinių įgūdžių ir įsidarbinimo gebėjimų lavinimui, bet ir karjeros kompetencijų ugdymui.

Projekto tikslas – Suteikti priklausomiems asmenims kokybiškas karjeros ugdymo paslaugas, padedant įveikti psichologinę bei fizinę priklausomybę nuo psichoaktyviųjų medžiagų.

Bendra projekto biudžeto suma – 1100 Eur.

Support our Mission

You can support our mission by donating in a way that works the best for you. You can either donate to this or other projects directly or make a donation to a general fund.