Jaunimo karjeros iniciatyvų integralus vystymas(is). Atrask savyje save

Projektas NR.VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-004 „Jaunimo karjeros iniciatyvų integralus vystymas (is). Atrask savyje save“.

2013 m. birželio 6 d. Socialinės integracijos centras ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Jaunimo karjeros iniciatyvų integralus vystymas (is). Atrask savyje save“ (Nr. Vp1-2.2-ŠMM-10-V-04-004) finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Projekto trukmė – 24 mėn.

„Iškritimą“ iš švietimo ir darbo pasaulio sąlygoja žema mokymosi, darbo motyvacija, nesugebėjimas prisitaikyti prie nuolat kintančios aplinkos, karjeros kompetencijų stoka. Pasekmė – vis didėjantis jaunų žmonių nusikalstamumas, alkoholizmas, narkotikų vartojimas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Niekur nesimokančiam ir nedirbančiam jaunimui yra būtina individuali pagalba prisitaikant visuomenėje, įsidarbinant bei saviugdai. Projekto „Jaunimo karjeros iniciatyvų integralus vystymas(is). Atrask savyje save“ tikslas – jaunimo karjeros kompetencijų plėtotė, pilietiškumo ir savanarostės iniciatyvų integralus vystymas. Profesinis orientavimas, vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir individalaus profesinio konsultavimo paslaugas, padės jaunimui įgyti žinių apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, įgyvendinti savo tikslus, įžvelgti karjeros pokyčius.

Projekto išskirtinumas – profesinis veiklinimas, t.y. jaunimas pagal sudarytą „Individualų mobilumo planą“ per praktinę veiklą įgis profesines, asmenines, socialines ir savanorystės kompetencijas.

Pasiektų rezultatų įsivertinimas yra kita neatsiejama projekto idėjos dalis. Kiekvienas dalyvis individualiai kels mokymosi tikslus, rinksis saviugdos būdus ir priemones, vertins savo pasiekimus ir tobulins saviugdos veiklą. Pilietinis ir tautinis skatinimas sudarys integralią ugdymo dalį. Visos į jaunimą (85 proc. projekto tikslinės grupės) orientuotos veiklos prisidės prie neformalaus švietimo tobulinimo, profesinės, socialinės integracijos, aktyvins ir plėtos jaunų žmonių pilietiškumą ir tautiškumą, skatins likti dirbti/mokytis, skleistis verslumo iniciatyvoms Lietuvoje.

Bendra projekto biudžeto suma – 171 527,46 Eur.

Projekto partneriai:

  • Šiaulių apygardos probacijos tarnyba
  • Viešoji įstaiga „Eterna vita“
  • Profesinio rengimo centras

Support our Mission

You can support our mission by donating in a way that works the best for you. You can either donate to this or other projects directly or make a donation to a general fund.