Konferencija: “Vyrų krizės: nuo priežasčių iki sprendimų”

Įgyvendindama projekto „Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos organizavimas Šiaulių mieste“ veiklas Viešoji įstaiga „ETERNA VITA“ vykdė alkoholio, tabako, narkotinių bei psichotropinių medžiagų vartojimo tikslinę prevenciją įvairiose įstaigose ir institucijose, organizavo informacinius, švietėjiškus bei motyvacinius renginius. 

2020 m. gruodžio 4 d. Viešosios įstaigos “ETERNA VITA” direktorė J. Tuominienė dalyavo konferencijoje “Vyrų krizės: nuo priežasčių iki sprendimų”, kurioje skaitė pranešimą “Priklausomybė. Nuo kuo pradėti”.