VŠĮ „ETERNA VITA“ – tai novatoriška, pagal kompetenciją ir galimybes gyventojų poreikius tenkinanti, psichosocialines paslaugas teikianti bei suinteresuotų šalių poreikius ir interesus atitinkanti įstaiga, savo veikloje taikanti efektyvias programas, atnaujinančias žmogaus vertybinę sistemą, prevenciškai veikiančias aplinką bei gerinančias visuomenės gyvenimo kokybę.

MŪSŲ MISIJA

Teikti, tobulinti ir plėtoti psichosocialines, reabilitacijos, profesines, profesinio mokymo ir orientavimo paslaugas klientams, siekiant jų geresnės gyvenimo kokybės, visapusiško ir lygiateisio dalyvavimo visuomenės gyvenime bei integracijos į darbo rinką.

MŪSŲ VERTYBĖS

  • Lygių galimybių užtikrinimas visiems įstaigos klientams ir darbuotojams.
  • Sąžiningas ir atsakingas pareigų atlikimas.
  • Pagarba kiekvieno žmogaus teisėms ir prigimtiniam orumui.
  • Teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimas ir nuolatinis tobulinimas.
  • Kompleksinės, individualius klientų poreikius atitinkančios paslaugos.
  • Bendradarbiavimas tarp kolegų grįstas pasitikėjimu ir tolerancija vienas kitam.
  • Iniciatyvumas, novatoriškumas, kūrybiškumas bei nuolatinis tobulėjimas profesijos srityje.
  • Ilgalaikis ir harmoningas bendradarbiavimas su klientais ir jų šeimos nariais, paslaugų teikėjais ir socialiniais partneriais.
  • Geras vardas klientų, socialinių partnerių ir kitų visuomenės narių pasitikėjimas įstaiga.