Viešoji įstaiga ‚ETERNA VITA“ 2016 m. gruodžio mėnesį baigė vykdyti projektą „Darbo rinka – kaip į ją atverti duris“, finansuotą iš Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos programos lėšų. Šiaulių miesto savivaldybės administracija įstaigai skyrė 1100 eurų projekto įgyvendinimui. Projekte dalyvavo asmenys, esantys priklausomybės ligų bendruomenėje „ETERNA VITA“. Projekto dalyviai įgijo naujų profesinės kompetencijos įgūdžių. Tai pat buvo įsigytos reikiamos priemonės, siekiant sukurti ugdomąją – edukacinę mikroaplinką bei įrengti interaktyvią mokymų klasę.