2017 m. vasario 28 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus priežiūroje esantiems asmenims, buvo suorganizuotas informacinio prevencinio pobūdžio susitikimas su Viešosios įstaigos reabilitacijos centro “Eterna Vita” darbuotojais. Susitikime dalyvavo 38 Probacijos skyriaus priežiūroje esantys asmenys. Susitikimo metu dalyvius buvo siekiama motyvuoti spręsti psichiką veikiančių medžiagų vartojimo problemą ir skleisti žinią apie priklausomybių žalą.

Susitikime akcentuotas vienas iš problemų sprendimo būdų – įsitraukimas į reabilitacijos bendruomenę, kurioje teikiamos socialinės ir psichologinės paslaugos. Joje dalyvaujantiems asmenims formuojami socialiniai įgūdžiai, vyksta mokymai kaip atsispirti poreikiui vartoti psichiką veikiančias medžiagas, vykdoma atkryčio prevencija, mokoma suvaldyti jausmus, juos išreikšti, skatinamas asmeninis tobulėjimas, problemų įsisąmoninimas, konfliktų bei problemų šeimoje sprendimas. Dalyviams buvo pristatyta bendruomenės veikla, priėmimo sąlygos, suteikta galimybė pakalbėti su ten besigydančiais asmenimis. Šiuo metu reabilitacijos bendruomenėje gydosi ir Probacijos skyriaus priežiūroje esantys asmenys, kurie savarankiškai pasirinko tokį būdą atsisakyti psichiką veikiančių medžiagų vartojimo.