Šiaulių rajono savivaldybės administracija, 2016 m. spalio 28 d. pasirašiusi jungtinės veiklos sutartis su projekto partneriais: Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šiaulių rajono skyriumi, asociacija Socialinės integracijos centras ir VšĮ „Eterna Vita“, pradėjo vykdyti projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šiaulių rajone“, pagal aštuntą Europos socialinio fondo programos prioritetą “Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“.

Kaip informavo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus atstovė Ineta Navickaitė, dar 2016 m. liepos mėnesį buvo surengtas pasitarimas su Savivaldybės administracijos vadovais, Socialinės paramos ir Investicijų ir projektų valdymo skyrių atstovais ir buvo nutarta atsišaukti į LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskelbtą kvietimą teikti paraiškas pagal priemone ‚Kompleksinės paramos šeimai“. Šiaulių rajono savivaldybės administracija projekto partneriais pasirinko Socialinės integracijos centrą (asociacija), VšĮ „Eterna Vita“ ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šiaulių rajono skyrių.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Šiaulių rajone gyvenančioms šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, padedant įveikti iškilusias problemas ir krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Projekto vadovė – Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Vida Lenkauskienė. Įgyvendinant projektą Šiaulių rajone įsteigti dveji bendruomeniniai šeimos namai Kuršėnuose, kuriuose rajono gyventojai turės galimybę gauti kompleksines paslaugas šeimoms – psichosocialinė pagalba, šeimos įgūdžių ugdymas, sociokultūrinės paslaugos, vaikų priežiūra (atokvėpio valandėlė), pavėžėjimas. Veiks pomėgių klubai, vyks paskaitos, parodos, popietės ir įvairi kita veikla.

Į bendruomeninių šeimos namų atidarymą Kuršėnuose (buvusiame kino teatre „Venta“) susirinko nemažas būrys kuršėniškių, įvairių organizacijų atstovų. Susirinkusiems prisistatė šių namų šeimininkai – Socialinės integracijos centro Valdybos pirmininkė Aida Adeikienė ir VšĮ „Eterna Vita“ steigėjas Romas Tuominis. Jie supažindino susirinkusius su būsima veikla, pakvietė naudotis teikiamomis paslaugomis.

Bendruomeninių šeimos namų atidarymo šventėje susirinkusius pasveikino Šiaulių rajono savivaldybės vadovai – mero pavaduotojas Algis Mačiulis, administracijos direktoriaus pavaduotoja Ingrida Venciuvienė, administracijos skyrių vedėjai, specialistai. Šeimininkai sulaukė sveikinimų ir iš Kuršėnų seniūnijos seniūno Vytauto Gedmonto, kitų įstaigų ir organizacijų. Susirinkusiems pirmąją paskaitą paskaitė psichologijos magistrė Virginija Servutienė.

Antrieji bendruomeniniai šeimos namai įsikūrė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šiaulių rajono skyriaus Kuršėnuose patalpose Gedimino gatvėje 18.

Čia taip pat bendruomeninių šeimos namų atidarymo proga skambėjo sveikinimo kalbos, buvo pristatyti darbuotojai, kurie vykdys „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šiaulių rajone“ projektą. Susirinkusius maloniai pasveikino Šiaulių rajono savivaldybės vadovai ir LR Seimo vicepirmininkės Rimos Baškienės padėjėja Ada Grakauskienė. Vakaro metu buvo vaišinamasi darbuotojų iškeptu tortu, koncertavo jaunimo grupė „Neto“.

Kaip informavo vieno iš projekto partnerio, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šiaulių rajono skyriaus sekretorė Virginija Kaupienė, projekto rezultatas – Šiaulių rajone gyvenančioms šeimoms sudarytos sąlygos gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau gyvenamosios vietos ir padėti įveikti iškilusius sunkumus ir krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą Šiaulių rajone sumažės į socialinės rizikos sąrašą įtrauktų šeimų ir jose augančių vaikų skaičius. Projekto metu vykdomų mokymų, konsultacijų ir renginių dėka bus užtikrintas aktyvesnis bendravimas šeimose ir tarp šeimų, skatinamas rajono gyventojų savarankiškumas, visuomeniškumas.

Šaltinis ir nuotraukos