2016 balandžio 20 dieną Seime vyko Seimo Narkomanijos  ir alkoholizmo prevencijos komisijos posėdis. Jame dalyvavo kviestieji asmenys iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos darbo biržos, Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių organizacijų, Priklausomybės ligų reabilitacinių bendruomenių, „Mano guru“, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento. Komisijos posėdyje buvo svarstyti priklausomybės nuo alkoholio bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų socialinės reintegracijos paslaugų prieinamumo didinimo neįgaliesiems bei suaugusiems ir vaikams po socialinės reabilitacijos, sukuriant socialinės reintegracijos į visuomenę ir darbo rinką sistemą klausimai.