Prevencinis – švietėjiškas renginys

Prevencinis – švietėjiškas renginys asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų bei darbuotojams.

Įgyvendindama projekto „Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos organizavimas Šiaulių mieste“ veiklas Viešoji įstaiga „ETERNA VITA“ vykdė alkoholio, tabako, narkotinių bei psichotropinių medžiagų vartojimo tikslinę prevenciją įvairiose įstaigose ir institucijose, organizavo informacinius, švietėjiškus bei motyvacinius renginius. 2020 m. rugsėjo 24 d. buvo suorganizuotas švietėjiškas prevencinis renginys asmenims, priklausomiems nuo psichoaktvyvių medžiagų bei darbuotojams.