Prevencinis – švietėjiškas renginys

Susitikimas Probacijoje 3

Prevencinis – švietėjiškas renginys asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų bei Probacijos tarnybos darbuotojams.

Įgyvendindama projekto „Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos organizavimas Šiaulių mieste“ veiklas Viešoji įstaiga „ETERNA VITA“ vykdė alkoholio, tabako, narkotinių bei psichotropinių medžiagų vartojimo tikslinę prevenciją įvairiose įstaigose ir institucijose, organizavo informacinius, švietėjiškus bei motyvacinius renginius. 2020 m. rugpjūčio 19 d. buvo suorganizuotas švietėjiškas prevencinis renginys Probacijos tarnybos darbuotojams ir asmenims, priklausomiems nuo psichoaktvyvių medžiagų.