Prevencinis – švietėjiškas renginys

Susitikimas Probacijoje 1

Prevencinis – švietėjiškas renginys Probacijos tarnybos darbuotojams ir asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų.

Įgyvendindama projekto „Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos organizavimas Šiaulių mieste“ veiklas Viešoji įstaiga „ETERNA VITA“ vykdė alkoholio, tabako, narkotinių bei psichotropinių medžiagų vartojimo tikslinę prevenciją įvairiose įstaigose ir institucijose, organizavo informacinius, švietėjiškus bei motyvacinius renginius. 2020 m. spalio 7 d. buvo suorganizuotas švietėjiškas prevencinis renginys Probacijos tarnybos darbuotojams ir asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų.