Priėmimo į bendruomenę sąlygos:

Asmuo, norintis patekti į reabilitacijos bendruomenę, privalo būti pakankamai motyvuotas, nustojęs vartoti bet kokias svaiginančias medžiagas, pageidautina, po detoksikacijos kurso. Klientai reabilituotis priimami bendruomenės sprendimu.

  1. Laisva vieta
  2. Medicininė pažyma (027A forma) apie sveikatos būklę, jog asmuo neserga aktyviąja tuberkulioze, ūmiais infekciniais, somatiniais bei kitais susirgimais, galinčiais kelti grėsmę kitų įstaigoje gyvenančių asmenų sveikatai. Dėl tokios pažymos kreiptis į šeimos gydytoją.
  3. Blaivumas (asmuo privalo būti nustojęs vartoti bet kokias psichoaktyvias medžiagas).
  4. Medicininė pažyma su įrašais apie sirgimą priklausomybės liga.
  5. Gydymosi motyvacija – asmens savanoriškas ir pagrįstas sprendimas nustoti vartoti narkotikus, alkoholį.

Reabilituotis pasiruošusiam asmeniui reikia turėti šiuos daiktus: asmens dokumentus, darbo knygelę arba bedarbio pažymėjimą; storą sąsiuvinį su rašymo priemonėmis; sportui ir darbui skirtus rūbus; patalynės komplektą; asmenines higienos priemones.

Mamos atvykstančios su savo vaikučiais turi turėti vaikų dokumentus.