Asmuo, norintis patekti į reabilitacijos bendruomenę, privalo būti pakankamai motyvuotas, nustojęs vartoti bet kokias svaiginančias medžiagas, pageidautina, po detoksikacijos kurso. Klientai reabilituotis priimami bendruomenės sprendimu.

Priėmimo į bendruomenę sąlygos:

  1. Laisva vieta (šiuo metu turime laisvų vietų).
  2. Motyvacija reabilitacijai (besikreipiančio asmens savanoriškas ir pagrįstas sprendimas nustoti vartoti psichoaktyvias medžiagas).
  3. Blaivumas (asmuo privalo būti nustojęs vartoti bet kokias psichoaktyvias medžiagas).
  4. Medicininė pažyma apie sveikatos būklę (forma Nr.27), jog neserga aktyviąja tuberkulioze, ūmiais infekciniais, somatiniais bei kitais susirgimais, galinčiais kelti grėsmę kitų įstaigoje gyvenančių asmenų sveikatai.
  5. Medicininė pažyma su įrašais apie sirgimą priklausomybės liga.
  6. Bendruomenės sprendimas (naujas asmuo priimamas bendruomenės gyventojų sprendimu, balsuojant).

Reabilituotis pasiruošusiam asmeniui reikia turėti šiuos daiktus: asmens dokumentus, darbo knygelę arba bedarbio pažymėjimą; storą sąsiuvinį su rašymo priemonėmis; sportui ir darbui skirtus rūbus; patalynės komplektą; asmenines higienos priemones.