„Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šiaulių rajone“

Socialinės paslaugos Šiaulių rajone pagrinde skirtos neįgaliesiems, soc. rizikos šeimoms, senyvo amžiaus asmenims, vaikams likusiems be tėvų globos. Tuo tarpu prevencinių priemonių, kurios būtų orientuotos į pagalbos šeimai teikimą, siekiant, kad ji nebūtų įtraukta į rizikos grupę, labai trūksta. Įgyvendinant projektą Šiaulių rajone įsteigti bendruomeniniai šeimos namai, kuriuose rajono gyventojai turi galimybę gauti šias kompleksines paslaugas šeimoms:

  • paslaugų teikimo koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą;
  • psichosocialinė pagalba;
  • šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos;
  • vaikų priežiūra (atokvėpio valandėlė);
  • pavežėjimas.

Projekto rezultatas – sudarytos sąlygos Šiaulių rajone gyvenančioms šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau gyvenamosios vietos ir padėti įveikti iškilusius sunkumus ir krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą Šiaulių rajone sumažės į socialinės rizikos sąrašą įtrauktų šeimų ir jose augančių vaikų skaičius. Projekto metu vykdomų mokymų, konsultacijų ir renginių dėka užtikrinamas aktyvesnis bendravimas šeimose ir tarp šeimų, skatinamas rajono gyventojų savarankiškumas, visuomeniškumas. Kartu prisidedama prie tokių problemų, kaip vaikų nepriežiūra, bedarbystė, skurdas, nevaldomos įtampos šeimos narių tarpusavio santykiuose ir pan. sprendimas.

Projekto partneriai:

  • VšĮ “Eterna Vita”
  • Socialinės integracijos centras (asociacija)
  • Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šiaulių skyrius