„PSICHOSOCIALINĖ ASMENŲ, PRIKLAUSOMŲ NUO PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ, REINTEGRACIJĄ Į VISUOMENĘ IR DARBO RINKĄ„

Projektas 2018 m. finansuotas iš Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtintos Nusikaltimų prevencijos programos.

Bendra projekto biudžeto suma – 3000 Eur

Priklausomybė – kompleksinė liga, kuri priklausomą žmogų veikia fiziškai, psichiškai, socialiai ir dvasiškai bei pažeidžia asmens gyvenimo kokybę. Priklausomybės ligų reabilitacijos centro  „ETERNA VITA“ tikslas – dirbti su tuo, kas yra pažeista.

Įgyvendinant šį projektą klientai, jų šeimų artimieji, miestelėnai dalyvavo mokymuose “Emocinis raštingumas“; buvo  atnaujintas ir papildytas reabilitacijos centro sporto inventorius; įsigyta mokslinės – psichologinės literatūros. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu Priklausomybės ligų bendruomenės darbuotojai vyko į labdaros valgyklas, Autobusų bei traukinių stotis, Nakvynės namus, kur priklausomi asmenys buvo konsultuojami bei motyvuojami atvykti gydytis į  Priklausomybės ligų centrą.