Psichosocialinė asmenų, priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų, reintegraciją į visuomenę ir darbo rinką

Projektas 2018 m. finansuotas iš Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtintos Nusikaltimų prevencijos programos.

Bendra projekto biudžeto suma – 3.000 Eur.

Priklausomybė – kompleksinė liga, kuri priklausomą žmogų veikia fiziškai, psichiškai, socialiai ir dvasiškai bei pažeidžia asmens gyvenimo kokybę. Priklausomybės ligų reabilitacijos centro  „ETERNA VITA“ tikslas – dirbti su tuo, kas yra pažeista. 

Įgyvendinant šį projektą klientai, jų šeimų artimieji, miestelėnai dalyvavo mokymuose “Emocinis raštingumas“; buvo  atnaujintas ir papildytas reabilitacijos centro sporto inventorius; įsigyta mokslinės – psichologinės literatūros. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu Priklausomybės ligų bendruomenės darbuotojai vyko į labdaros valgyklas, Autobusų bei traukinių stotis, Nakvynės namus, kur priklausomi asmenys buvo konsultuojami bei motyvuojami atvykti gydytis į  Priklausomybės ligų centrą.

Support our Mission

You can support our mission by donating in a way that works the best for you. You can either donate to this or other projects directly or make a donation to a general fund.