Reabilitacijos centras moterims

Psichosocialinė reabilitacija moterims ir mamoms su vaikais skirta moterims priklausomoms nuo psichoaktyvių medžiagų. Terapinė bendruomenė teikia pagalbą, padeda keisti priklausomybe sergančiį moterų įpročius bei formuoti blaivaus gyvenimo įgūdžius.  

Konsultuojame dėl priėmimo į Viešosios įstaigos „ETERNA VITA“ moterų reabilitacijos centrą. Norint gauti daugiau informacijos dėl teikiamų paslaugų - skambinkite arba rašykite.

Teikiamos paslaugos

Su psichologo ir socialinio darbuotojo pagalba klientai mokosi atpažinti savo problemas ir ieškoti jų sprendimų, vykdyti asmeninę sveikimo ir vystymosi programą. Siekiami asmeniniai pokyčiai: gebėjimas suvaldyti jausmus bei jų raišką, asmenybės tobulinimo ir savigarbos problemų įsisavinimas. Formuojama ir stiprinama motyvacija tolesnei reabilitacijai. 

Naujai patekusio kliento socialinės būklės įvertinimas, individualaus socialinės reabilitacijos plano sudarymas ir įgyvendinimas, socialinių įgūdžių ugdymas bei sveiko gyvenimo būdo formavimas.

Kliento psichologinės būklės įvertinimas, individualus konsultavimas, motyvacijos stiprinimas, atkryčio bei krizių prevencijos užsiėmimai, mąstymo ir elgesio keitimas, šeimos narių konsultavimas.

Grupinių užsiėmimų metu bendruomenės nariai mokosi susitapatinti su liga, stebėti savo ir kitų būseną, mąstymą, elgesį ir jausmus, išreikšti juos, išsipasakoti ir paprašyti pagalbos bei paramos.

Darbo ir socialinių įgūdžių, padedančių savarankiškai gyventi, integruotis visuomenėje, apsispręsti ieškoti darbo, ugdymas.

Bendruomenės nariai ugdo savianalizės įgūdžius: rašo dienoraštį apie savo mąstymo, elgsenos, emocinės būsenos, santykių su savimi ir kitais pokyčius.

Kiekvienam klientui užtikrinami privati erdvė bei maitinimas.

Laisvalaikio paslaugos, kurių metu vienijamas socialinis ir kultūrinis darbas.

Užsiėmimų metu bendruomenės nariai susipažįsta su priklausomybės ligomis ir jų dėsningumais, mokosi atpažinti atkryčio požymius bei kaip jo išvengti.

Klientui padedama palaikyti ar atkurti socialinius ryšius su jo šeimos nariais ar artimais giminaičiais, jei tai neprieštarauja asmens interesams. Šeimos nariai konsultuojami priklausomybių klausimais.

Formuojami socialiniai įgūdžiai, mokantis atsispirti poreikiui vartoti psichoaktyviąsias medžiagas, suvaldyti jausmus bei juos išreikšti, skatinamas asmeninis tobulėjimas ir savigarba, problemų įsisąmoninimas, santykių su šeima atstatymas ir konfliktų bei problemų šeimoje sprendimas.

Tikslas – pakeisti per psichoaktyvių medžiagų vartojimo laikotarpį   susiformavusį neigiamą priklausomo asmens požiūrį į darbą, padėti jam suformuoti darbinius įgūdžius bei pripratinti prie kasdieninio darbo. 

Dienotvarkė padeda sveikstančiam asmeniui priprasti prie tvarkingo  ir sveiko gyvenimo būdo, ugdytis punktualumą ir atsakomybės jausmą.

Klientui padedama palaikyti ar atkurti socialinius ryšius su jo šeimos nariais ar artimais giminaičiais, jei tai neprieštarauja asmens interesams. Šeimos nariai konsultuojami priklausomybių klausimais.

Tokių išvykų metu reabilituojami asmenys ruošiami integruotis į socialų gyvenimą ir atkurti santykius su savo šeimos nariais.

Priėmimas ir reabilitacija

Sužinokite apie priėmimo tvarką į moterų reabilitacijos centrą „ETERNA VITA“. Taip pat apie gyvenimą (dienotvarkę, reikalvimus) moterų reabilitacijos bendruomenėje.

Priemimo tvarka

Asmuo, norintis patekti į reabilitacijos bendruomenę, privalo būti pakankamai motyvuotas, nustojęs vartoti bet kokias svaiginančias medžiagas, pageidautina, po detoksikacijos kurso. Klientai reabilituotis priimami bendruomenės sprendimu.

Priėmimo į bendruomenę sąlygos:

  1. Laisva vieta (šiuo metu turime laisvų vietų).
  2. Motyvacija reabilitacijai (besikreipiančio asmens savanoriškas ir pagrįstas sprendimas nustoti vartoti psichoaktyvias medžiagas).
  3. Blaivumas (asmuo privalo būti nustojęs vartoti bet kokias psichoaktyvias medžiagas).
  4. Medicininė pažyma apie sveikatos būklę (forma Nr.27), jog neserga aktyviąja tuberkulioze, ūmiais infekciniais, somatiniais bei kitais susirgimais, galinčiais kelti grėsmę kitų įstaigoje gyvenančių asmenų sveikatai.
  5. Medicininė pažyma su įrašais apie sirgimą priklausomybės liga.
  6. Bendruomenės sprendimas (naujas asmuo priimamas bendruomenės gyventojų sprendimu, balsuojant).

Reabilituotis pasiruošusiam asmeniui reikia turėti šiuos daiktus: asmens dokumentus, darbo knygelę arba bedarbio pažymėjimą; storą sąsiuvinį su rašymo priemonėmis; sportui ir darbui skirtus rūbus; patalynės komplektą; asmenines higienos priemones.

Reabilitacijos eiga

Vienas iš reabilitacinės bendruomenės tikslų yra išmokyti priklausomus žmones prisiimti atsakomybę už savo elgesį. Šiuo tikslu sveikimo procesas suskirstytas į tam tikras fazes, kurios numato vis didėjančią sveikstančiam asmeniui tenkančią atsakomybę už savo elgseną.

 

Pirmoji fazė (2 – 3 mėn) – adaptacijos bendruomenėje (nekontaktinė), kurios metu klientas turi atsisakyti kontaktų su artimaisiais ir draugais, nesinaudoti telefonu, neišeiti už bendruomenės ribų (išskyrus ypatingą ligos atvejį, prižiūrint vyresnių fazių klientams arba darbuotojams). Šios fazės metu, vos tik pradėjęs reabilitaciją asmuo, nepajėgus kontroliuoti savo impulsų ir potraukio narkotikams, todėl ir negali būti atsakingas už daugelį savo veiksmų. Visi šie apribojimai skirti tam, kad būtų galima klientą apsaugoti nuo pavojingų kontaktų, kurie gali išprovokuoti jo norą vėl vartoti psichoaktyviąsias medžiagas. Kai žmogus pradeda suprasti bendruomenės veiklos principus ir prisitaiko prie jų, kai išmoksta naudotis bendruomenės siūlomais pagalbos ir savipagalbos metodais ir kai atlieka savo „narkomaninės“ praeities analizę, bendruomenės susirinkimas svarsto jo prašymą suteikti jam daugiau atsakomybės, t.y. pervesti į antrąją reabilitacijos fazę.

 

Antroji fazė (4 mėn.) – ribotų kontaktų, kurios metu leidžiama trumpam palikti bendruomenę bei bendrauti su artimaisiais, tačiau prižiūrint vyresnių fazių bendruomenės nariams arba darbuotojams ir iš anksto tai aptarus su bendruomene. Šiuo metu bendruomenės gyventojas privalo imtis daugiau atsakomybės reikalaujančių pareigų – tai bendruomenės šeimininko pareigos, taip pat tam tikros konkrečios pareigos, kurios įpareigoja jį atsakyti už kurią nors ūkio dalį. Todėl bendruomenėje sudaromos kuo didesnės galimybės darbinei veiklai. Šios fazės metu žmogus atlieka pagrindinį savianalizės darbą – savo gyvenimo analizę, kurioje raštu išnagrinėja visus veiksnius, kurie padarė jį pažeidžiamą psichoaktyvioms medžiagoms.

 

Trečioji fazė (4 mėn.) – atsakomybės, kurios metu leidžiama savarankiškai išvykti iš bendruomenės prieš tai ją informavus. Gavus bendruomenės sutikimą, kas antrą savaitgalį galima išvykti namo. Šioje fazėje žmogus įvaldęs pagrindinius savipagalbos būdus, moka išvengti atkryčio ir todėl gali būti atsakingas už save. Jis gali prižiūrėti ir mokyti kitus bendruomenės narius, lydėti juos už bendruomenės ribų, taip pat užimti bendruomenės seniūno pareigas ir būti atsakingas už visą bendruomenę.

 

Ketvirtoji fazė – kontaktinė (socializacijos ir integracijos į visuomenę). Tai galutinis etapas, kurio metu priklausomas asmuo turi įgyti darbo įgūdžių, padedančių rasti savo vietą visuomenėje, prisiimti atsakomybę už save ir savo gyvenimą.

Mūsų partneriai

Projektai