1. Paslaugų teikimo koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą.

2. Psichosocialinė pagalba – pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus ir jų šeimoms, artimiesiems, apimanti socialinę, psichologinę, psichoterapinę pagalbą, sielovadą, taip pat pagalbą įveikiant priklausomybes nuo psichoaktyviųjų medžiagų, lošimų ir kt.

3. Šeimos įgūdžių ugdymas – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes bei padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes.

4. Vaikų priežiūra – ne ilgiau kaip 4 val. per dieną tėvams (įtėviams, globėjams), auginantiems vaikus (įvaikius, globotinius) nuo trejų metų amžiaus iki kol vaikas pradės lankyti bendrojo lavinimo įstaigą.

5. Pavežėjimas   tiems, kas dalyvauja aukščiau nurodytose veiklose ir negali patys atvykti (nėra pakankamų galimybių naudotis viešuoju transportu ar asmeniniu transportu).