Vaikų dienos centras

Viešosios įstaigos „ETERNA VITA“ Vaikų dienos centras teikia socialines ir ugdymo paslaugas 7 – 16 amžiaus vaikams bei jų šeimoms. Čia kuriame erdvę vaikui jaustis saugiam ir priimtam, suteikiame galimybę stiprinti savo mokymosi gebėjimus, ugdytis bendravimo bei socialinius įgūdžius. Vaikų dienos centras siekia padėti šeimai sprendžiant sunkumus, aktyviau dalyvauti vaiko gyvenime, teikia socialinę ir materialią paramą.

Mūsų veiklos

Kiekvienas vaikas, lankantis mūsų dienos centre, maitinamas mažiausiai du kartus per dieną. Maistą gaminame patys bei padedami savanorių, siekdami, kad vaikai gautų šiltą maistą ir skanius gardėsius.

Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio organizuojame namų darbų ruošą: istorijos, matematikos, gamtos mokslų ir kalbų – srityse. Taip pat konsultuojame namų ruošos klausimais, kuriems reikalinga papildomą pagalbą.

Kiekvieną savaitę maisto paketus išdalijame šeimoms, kurioms to labiausiai reikia, taip pat vienišiems tėvams ar globėjams iš mūsų vietinės bendruomenės.

Organizuojame vasaros stovyklas savo bendruomenės ir Vaikų Dienos Centro vaikams. Remiame vaikus iš  nepasiturinčių ar stokojančių šeimų ir aprūpiname juos visa įranga, kurios jiems gali prireikti stovykloje, visiškai nemokamai.

Mes tikime popamokinio ugdymo ir pozityvaus meno stiprinimo svarba vaiko raidai. Todėl samdome mokytojus, lektorius ir specialistus, kurie moko vaikus muzikos ir dailės.

Dauguma vaikų iš mūsų dienos centro susiduria su sunkumais mokantis užsienio kalbų. Todėl pagal poreikį individualiai organizuojame anglų kalbos grupių pamokas vaikams ir auklėtojams.

Mes mokome vaikus Evangelijos tiesų, krikščionybę bei krikščioniškų vertybių.

Mūsų partneriai

Mūsų projektai