Vaikų dienos centras

Viešosios įstaigos „ETERNA VITA“ Vaikų dienos centras teikia socialines ir ugdymo paslaugas 7 – 16 metų amžiaus vaikams bei jų šeimoms. Čia kuriame erdvę vaikui jaustis saugiam ir priimtam, suteikiame galimybę stiprinti savo mokymosi gebėjimus, ugdytis bendravimo bei socialinius įgūdžius. Vaikų dienos centras siekia padėti šeimai sprendžiant sunkumus, aktyviau dalyvauti vaiko gyvenime, teikia socialinę ir materialią paramą.

Per 2020 metus...

0
vaikai lankė
centrą
0
vidutiniškai vaikų
lankančių per mėnesį
0
išdalinta
maisto porcijų
0
išdalinta paramos
paketų

Konsultuojame dėl priėmimo į Vaikų dienos centrą "ETERNA VITA", kuris yra Kuršėnuose. Norint gauti daugiau informacijos dėl teikiamų paslaugų - skambinkite arba rašykite.

Mūsų veiklos

Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio organizuojame namų darbų ruošą: istorijos, matematikos, gamtos mokslų ir kalbų – srityse. Taip pat konsultuojame namų ruošos klausimais, kuriems reikalinga papildoma pagalba.

Kiekvienas vaikas, kuris lankosi mūsų dienos centre, maitinamas mažiausiai du kartus per dieną. 

Organizuojame vasaros stovyklas savo bendruomenės ir Vaikų Dienos Centro vaikams. Remiame vaikus iš  nepasiturinčių ar stokojančių šeimų ir aprūpiname juos visa įranga, kurios jiems gali prireikti stovykloje, visiškai nemokamai.

Kiekvieną savaitę maisto paketus išdalijame šeimoms, kurioms to labiausiai reikia, taip pat vienišiems tėvams ar globėjams iš mūsų vietinės bendruomenės. Taip pat pagal galimybes daliname drabužius, avalynę, žaislus ir būtiniausius higienos dalykus.

Mes tikime popamokinio ugdymo ir pozityvaus meno stiprinimo svarba vaiko raidai. Todėl samdome mokytojus, lektorius ir specialistus, kurie moko vaikus muzikos ir dailės.

Dauguma vaikų iš mūsų dienos centro susiduria su sunkumais mokantis užsienio kalbų. Todėl pagal poreikį individualiai organizuojame anglų kalbos grupių pamokas vaikams ir auklėtojams.

Mes mokome vaikus Evangelijos tiesų, krikščionybės bei krikščioniškų vertybių.

Mūsų partneriai

Mūsų naujienos