Apie mus

Sužinokite, kas mes esame, kuo tikime ir kokia veikla padedame vietinei bendruomenei.

Viešoji įstaiga „ETERNA VITA“ - nevyriausybinė, nepelno organizacija, teikianti socialines paslaugas ir besirūpinanti įvairaus amžiaus bei padėties socialinių grupių gerove.

Viešosios Įstaigos „ETERNA VITA“ steigimas

Viešoji Įstaiga „ETERNA VITA“ savo veiklą pradėjo 2009 metais siekdama aktyvinti kultūrinį bei dvasinį gyvenimą, saugoti ir puoselėti dvasines vertybes, mažinti socialinę atskirtį. 

Reabilitacijos centro vyrams atidarymas

2009 metais įstaigos direktorius Romas Tuominis Kušleikių kaime, Šiaulių rajone įkūrė reabilitacijos centrą priklausomiems asmenims, kuriame pradėta teikti  moralinė bei materialinė pagalbą,  stiprinama priklausomybe sergančių asmenų motyvacija blaiviai gyventi, formuojamos naujos vertybės.

Adaptacijos namų steigimas

Dauguma vyrų, baigusių reabilitacijos centrą, dėl prarastų namų, iširusių šeimų neturi kur eiti, dėl prarasto darbo neturi lėšų reikalingų būsto nuomai bei pragyvenimui. Iškilo poreikis socialinės pagalbos bei palaikymo šiems asmenims. Tam tikslui buvo įkurti Adaptacijos namai. 

Vaikų dienos centro atidarymas

2012 metais Kuršėnų mieste neveikė nei vienas vaikų dienos centras. Todėl įstaiga įkūrė Vaikų dienos centrą, kuriame lankosi vaikai iš socialinės rizikos šeimų. Dienos centre vaikams sudarytos geros sąlygos vaikų užimtumui po pamokų, laisvalaikio praleidimui bei aktyviam poilsiui vasaros atostogų metu.

Reabilitacijos centro moterims atidarymas

Mūsų veiklos

Sužinokite apie mūsų darbo sritis ir kokią pagalbą teikiame savo bendromenės vaikams, šeimoms ir kitiems žmonėms, kuriems jos labiausiai reikia.

Vaikų dienos centras

Reabilitacijos centras vyrams

REABILITACIJOS CENTRAS moterims

Vaikų dienos
centras

Psichosocialinės reabilitacijos
centras vyrams

Psichosocialinės reabilitacijos
centras moterims

Mūsų partneriai

Mūsų misija

Teikti, tobulinti ir plėtoti psichosocialines, reabilitacijos, profesines, profesinio mokymo ir orientavimo paslaugas klientams, siekiant jų geresnės gyvenimo kokybės, visapusiško ir lygiateisio dalyvavimo visuomenės gyvenime bei integracijos į darbo rinką.

Mūsų vizija

Viešoji įstaiga „ETERNA VITA“ – tai novatoriška, pagal kompetenciją ir galimybes gyventojų poreikius tenkinanti, psichosocialines paslaugas teikianti bei suinteresuotų šalių poreikius ir interesus atitinkanti įstaiga, savo veikloje taikanti efektyvias programas, atnaujinančias žmogaus vertybinę sistemą, prevenciškai veikiančias aplinką bei gerinančias visuomenės gyvenimo kokybę.

Mūsų vertybės

Mūsų vadovybė

Emilis Tuominis

L.E.P.
direktorius

Anastasia Tuominė

VAIKŲ DIENOS CENTRO VADOVĖ

Deivydas Igoris

REABILITACIJOS CENTRŲ VADOVAS

Prisijunkite prie mūsų komandos

Norite prisijungti prie mūsų komandos? Atsiųskite mums žinutę ir sužinokite apie galimybę savanoriauti, atlikti praktiką ar tapti nuolatiniu mūsų komandos nariu „ETERNA VITOJE“.